- - - -

Áherslur skólans liggja í þeim grunnþáttum menntunnar sem koma fram í aðalnámskrá grunnskóla.

 

Lestur

Sjálfbærni

Lýðræði og mannréttindi

Jafnrétti

Heilbrigði og velferð

Sköpun

 

Auk þess leggur Kirkjubæjarskóla áherslu á:

 

  • jákvæð samskipti og vináttu allra í skólanum.
  • áhersla er lögð á að hver nemandi nýti sína hæfileika og getu til náms eins og honum er frekast unnt.
  • skólinn leggur áherslu á að nemendur temji sér tillitssemi, kurteisi og góða umgengni.
  • skólinn leggur áherslu á virkt samstarf við foreldra á sem víðustum grundvelli.
  • leitast er við að skipulag og fjölbreytt vinnubrögð séu höfð í fyrirrúmi í skólanum.
Saturday the 21st. Kirkjubæjarskóli á Síðu.