- - - -

Allir nemendur skólans eiga þess kost að fá heitan mat í hádeginu, kl.12:25. Bætir það stórlega líðan þeirra á löngum vinnudegi, enda er eitt af aðalmálefnum margra skóla- og foreldrafélaga að geta boðið upp á slíka þjónustu. Fæði í matsal er fjölbreytt og ættu allir að geta látið sér það líka. Mötuneyti Kirkjubæjarskóla vinnur eftir markmiðum Lýðheilsustöðvar.

Boðið er upp á morgunhressingu kl. 10:00 að loknum tveimur kennslustundum.  Síðdegishressing er fyrir alla nemendur skólans kl.14:25.

 

Eftirfarandi gildir almennt um gjaldskrá mötuneytis Kirkjubæjarskóla:

 

1. Rekstur mötuneytis
Öll börn sem stunda nám við Kirkjubæjarskóla eiga kost á að njóta þjónustu mötuneytis skólans á skólatíma. Skaftárhreppur sér um rekstur mötuneytisins en miðað er við að foreldrar/forráðamenn barna greiði gjald vegna þjónustunnar sem miðað er við hráefniskostnað sem til fellur vegna hvers barns.


2. Mötuneytisgjald
Mötuneytisgjald er greitt mánaðarlega. Gjaldið er endurmetið fyrir byrjun hvers skólaárs með hliðsjón af breytingum hráefniskostnaðar.
Skaftárhreppur áskilur sér rétt til að endurskoða gjaldskrána á öðrum tímum verði t.a.m. verulegar breytingar á hráefniskostnaði.

3. Þjónusta
Innifalið í þjónustu mötuneytis er létt morgunhressing, heitur matur í hádegi í matsal Kirkjubæjarskóla og ávextir eftir hádegi.

4. Almennt
Gert er ráð fyrir að öll börn nýti þjónustu mötuneytis, óski foreldri/forráðamanna ekki eftir mötuneytisþjónustu fyrir börn þeirra skal berast tilkynning þess efnis til matráðs Kirkjubæjarskóla. 
Starfsmenn sem nýta sér þjónustu mötuneytis skulu skrá beiðni sína hjá matráði. Sé notandi mötuneytis með fæðuofnæmi eða fæðuóþol þarf viðkomandi að skila inn læknisvottorði til staðfestingar sem og skriflegri beiðni á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ekki er öruggt að hægt sé að verða við öllum beiðnum nema um staðfest bráðaofnæmi sé að ræða. 
Foreldrar/forráðamenn geta sótt um lækkun mötuneytisgjalda, til Kirkjubæjarskóla, verði börn þeirra fjarverandi frá skóla fimm daga samfellt eða lengur. Almennir frídagar og opinberir skólafrídagar, s.s. starfsdagar kennara, jólaleyfi og páskaleyfi, veita ekki rétt til lækkunar mötuneytisgjalda.
Þjónusta mötuneytis býðst allt skólaárið.  Á haustönn er innheimt mötuneytisgjald vegna september, október, nóvember og desember. Á vorönn er innheimt vegna janúar, febrúar, mars, apríl og maí. Mötuneytisgjald er innheimt eftir hvern liðinn mánuð.

 

Gjaldskrá þjónustugjalda haustmisseri 2017

Uppreiknað þjónustugjald m.v. vísitölu neysluverðs.

Gildir frá 1. ágúst 2016

 

Mötuneyti Kirkjubæjarskóla                 kr. 7.990 pr. mán.
Mötuneyti hádegismatur eingöngu      kr. 6.660 pr.mán.

 

 

Kirkjubæjarklaustri, 1. ágúst 2017
f.h. sveitarstjórnar Skaftárhrepps,
Sandra Brá Jóhannsdóttir, sveitarstjóri

Tuesday the 24th. Kirkjubæjarskóli á Síðu.